Yükleniyor
İLETMEN GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş.’ne (“Şirket”) ait olan www.iletmen.com.tr web sitesinde (“Site”) toplanan bilgilerin Şirket tarafından nasıl kullanıldığı ve Site’ye üyelik yapan kullanıcıların (“Kullanıcı”) sorumlulukları ve Şirket’in gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kuralları hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Şirket web sitesini kullanmanız durumunda, üyelik kaydınızı gerçekleştirmek, talep ettiğiniz ürün/hizmetleri size temin etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek gibi sair süreçler için belirli bilgileriniz toplanmaktadır.

Kullanıcılar, söz konusu Site’yi kullanmak, talep, öneri ve şikayetlerini Şirket’e iletmek istediklerinde veya sair nedenlerle Şirket’e bilgilerini sağlamaktadır. Bu durumda, Kullanıcı’nın ad-soyadı, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

Üyelik aşamasında Kullanıcı, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması Şirket olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

BİLGİLERİ KULLANMA AMAÇLARIMIZ

Site üzerinden topladığımız bilgiler başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve sitemizin güvenli kullanımı için alınan önlemler,
• Üyelik sözleşmesinin gereklerini yapabilmek, siteye başvuranların değerlendirilmesi, eşleştirilmesi ve üyelik başlatılması durumunda süreçlerinin yürütülmesi,
• Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütülmesi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sitenin işletilmesi konusundaki yasal yükümlülüklerimiz ile vergisel yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan hizmet alan müşterilerimizin tanınabilmesi, müşteri çevresi analizinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri taleplerinin / şikayetlerinin takibi ve değerlendirilmesi,

Bu kısımda belirtilen amaçlar, mobil uygulama üzerinden toplanan bilgilerin genel kullanılma amaçlarını ifade etmektedir. Şirket’in müşteri kişisel verilerini işleme amaçları ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında diğer konularda bilgi almak için lütfen Kişisel Verilerinin Korunma Politikası ve Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

BİLGİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Site üzerinden sağlanan bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortaklarımız ve ürün/hizmet tedariki kapsamında destek alınan tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir. Şirket;

• Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın sürdürülmesi nedeniyle kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması,

halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

BİLGİLERİNİZİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi saklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır. Şirket, bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nı önceden Kullanıcı’ya Site üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirimde bulunmak kaydıyla dilediği zaman değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri değişiklik tarihinde yürürlük kazanır.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket, bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularını info@iletmen.com.tr adresine e-posta göndererek Şirket’e iletebilir.